top of page

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de levering van diensten, zowel onze diensten die online geleverd worden als fysieke trainingen en coachings. 

Overeenkomst 

De overeenkomst tussen de klant en Kom boven water komt tot stand in het kader van een cursus: door de betaling van het cursusbedrag door de klant en de levering van de cursus door Kom boven water. 

Door het aankopen van een cursus, training of coaching erkent de klant de Algemene Voorwaarden van Kom boven water te aanvaarden. 

De klant krijgt toegang tot de cursus op de officiële startdatum of, bij cursussen op eigen tempo, na betaling van het cursusbedrag. Kortingen vervallen bij laattijdige inschrijving of betaling.

Eventuele aanbiedingen, kortingen of acties gelden niet automatisch voor toekomstige cursussen

Digitaal cursusmateriaal - levering

Na betaling van het volledig bedrag krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving. Bij het overzicht van de cursussen verschijnt deelnemer wanneer je de cursus hebt aangekocht.  Je kan 24 uur per dag inloggen op onze leeromgeving om de gewenste lessen te bekijken of om toegang te krijgen tot het lesmateriaal. 

 

Indien de desbetreffende cursus voorziet in een online groep heb je de mogelijkheid om in contact te komen met medestudenten.  In de groep kan je ook vragen stellen aan de coach/lesgever. 

Indien de cursus voorziet in een Webinar of fysieke workshop ontvang je de informatie daarover per e-mail. 

Betaling

Bij Kom boven water kan je makkelijk betalen via de volgende betaalmethodes:

  • Kredietkaart ( Mastercard/Visa) 

  • Bancontact (via Mollie Payments) 

  • Sofort/Klarna koppeling voor online banktransactie via app van de voornaamste Belgische banken

  • Manuele voorafbetaling door overschrijving

 

Herroeping

Tot twee weken na de aankoop heb je binnen de EU het wettelijk recht om van je aankoop af te zien.  Zolang je de cursus niet bent gestart kan je de volledige terugbetaling vragen via onze contactmogelijkheden. 

Eenmaal je de cursus bent gestart (minstens 1 leermodule voltooid)  vervalt dit recht. 

We willen echter graag dat jouw aankoop voldoet aan de verwachtingen.  Mocht het programma niet bij je passen, laat het dan even weten en we zoeken een oplossing. 

Aansprakelijkheid - resultaten

Al onze oefeningen en coachings zijn gericht op het bereiken van balans en evenwicht. We geven uiteraard enkel oefeningen mee waarvan het beoogde effect voldoende is aangetoond. Maar ieder mens is uniek en de effecten variëren van persoon tot persoon. We kunnen daarom een verwacht resultaat nooit garanderen. 

Kom boven water engageert zich om de cursussen naar beste vermogen zorgvuldig samen te stellen en te leveren. Gebruik het materiaal naar eigen inzicht en volgens je eigen lichamelijke mogelijkheden.

Je wordt verondersteld de oefeningen uit te voeren zoals in de instructies aangeven. Kom boven water kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de verkeerde uitvoering, of verkeerde interpretatie van het lesmateriaal. Nog voor enige schade of nadeel ondervonden na het uitvoeren van de oefening. 

lees ook onze disclaimer op de website.

Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal en -inhoud blijven bij de eigenaar. Het is niet toegestaan om het cursusmateriaal en -inhoud te kopiëren, te verspreiden, te wijzigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webeigenaar

Afdrukken of opslaan van informatie mag enkel voor strikt persoonlijk gebruik. 

Persoonlijke login en account

De toegang die je verkrijgt en het account wat je daarvoor zelf aanmaakt is strikt persoonlijk en mag niet uitgewisseld worden met andere studenten. Je mag de login slechts gebruiken op je eigen computer of mobiel apparaat, en tegelijkertijd slechts 1 gebruikerssessie actief hebben.  Kom boven water behoudt zich het recht toe de toegang tot de cursus te annuleren mochten we onrechtmatig gebruik of fraude vaststellen.

Automatische verwijdering account 

Je kan een aangekochte cursus telkens opnieuw bekijken tot 1 jaar na aankoop en mogelijks langer zolang eenzelfde, ongewijzigde cursus beschikbaar is. 

Merken we echter dat er gedurende 500 dagen niet meer is ingelogd met een account dan zullen we dit automatisch verwijderen van onze systemen. 

bottom of page