top of page

Wettelijke vermelding

Verantwoordelijke uitgever van deze website is Kom Boven Water.

Handelsactiviteit van Hilde De Meyst (eenmanszaak)

​gevestigd:
Katelinnestraat 35, 9420 Erpe-Mere

 

Ondernemingsnummer/BTW:  BE 0794.767.916

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen hieronder.

Disclaimer

De inhoud van deze website is gebaseerd op eigen ervaring en kennis, en is bedoeld om je te informeren hoe je je energiesysteem in balans brengt. Wij zijn echter geen medisch of psychologisch geschoolde therapeuten.  .
Raadpleeg voor ernstige aandoeningen altijd een medische professional!
Wat je leert op deze website is hoogstens bedoeld als aanvulling, nooit als vervanging van een diagnose uit de reguliere geneeskunde. 

Als gebruiker van de informatie op de website erken je dat je zelf verantwoordelijk bent voor de manier waarop je deze methode gebruikt. We verzekeren je dat de oefeningen perfect veilig zijn om thuis te doen en dat we nooit zullen mikken op heftige reacties. Integendeel, balans en veiligheid zijn ons doel.

Je erkent dat Kom boven water geen verantwoordelijkheid draagt voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit materiaal. Put je niet uit en drink voldoende. Voel je blijvende onbalans na het oefenen, neem dan direct contact met ons op.  Telefonisch of via hilde@kombovenwater.be

Kom boven water engageert zich om de cursussen naar beste vermogen zorgvuldig samen te stellen en te leveren. Gebruik het materiaal naar eigen inzicht. Je bent vrij om te beslissen welke oefeningen je wilt uitvoeren en op welke manier. Luister altijd naar je eigen lichaam en intuïtie en pas de oefeningen aan volgens je eigen behoeften en grenzen.

Kom boven water kan geen objectieve garantie geven met betrekking tot de resultaten die je zult behalen door het volgen van de cursus. De resultaten zijn afhankelijk van je inzet, toewijding en individuele omstandigheden.

Kom boven water streeft ernaar om de informatie op de website regelmatig bij te werken. Toch is het niet mogelijk om absoluut te garanderen dat alle details te allen tijde 100% nauwkeurig, volledig en actueel zijn. 

Kom boven water behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.

Externe links naar andere websites worden soms vermeld voor het gemak van de gebruiker. Kom boven water heeft geen controle over de inhoud van die websites en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van merken, benamingen, logo's, tekeningen, data, beelden en teksten e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Kom Boven Water of rechthoudende derden. 

Het is niet toegestaan inhoud te kopiëren, op te slaan of af te drukken voor ander dan strikt persoonlijk gebruik, of op enige manier te herbruiken voor welk doel dan ook. 

Elk gebruik vereist de expliciete schriftelijke toestemming van de webeigenaar.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website en op onze digitale leeromgeving. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde/Aalst bevoegd. 

Lees ook:

Algemene Voorwaarden

Privacybeleid

bottom of page